Vo vlastnej lakovni s rozmermi 12 m x 4,5 m zabezpečujeme mokré lakovanie.