Stojany na bicykle

Stojan na dva bicykle – jeden sa parkuje štandardne (horizontálne) a druhý do žľabu vo vertikálnej polohe. Vďaka takémuto umiestneniu sa bicykle pohodlne vyberajú zo stojana.

Hornú časť stojana tvorí polička, kde je možné ešte ukladať ďalšie predmety (prilby, fľaše na vodu, pupmy, …)

Šírka jedného segmentu je 800 mm, aby sa vošiel do dverí. Segmenty sa k sebe pripevňujú a je možné vedľa seba nadpájať podľa potreby.

Ideálne do pivníc bytoviek – pre bytové spoločenstvá.