Kontakt

RAMIL, s.r.o.
Dulov 158
Pruské 01852

IČO: 36343021
DIČ: 2021959445
IČ DPH: SK2021959445

e-mail: info@ramil.sk

Rastislav Gábor,  konateľ
mobil: 0903 810 886
e-mail: rastislav.gabor@ramil.sk

Výpis z Obchodného registra.

Kde nás nájdete?

Ak idete do našich výrobných priestorov, odbočte správne tak ako ukazuje modrá šípka – za kostolom vpravo:

Kde odbočit na RAMIL v Dulove