Vyrábame nerezové priemyselné konštrukcie a výrobky metódou MIG a TIG. Čistenie zvarov prebieha elektrolytickou metódou.